Category Archives: Cây bưởi diễn

Cây bưởi diễn

Cây bưởi diễn là loại cây ăn quả ngon có tiếng thuộc làng Diễn trước đây, nay thuộc các phường Phú Diễn và Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội Cây bưởi diễn là loài cây ăn quả lâu năm, thuộc nhóm cây có múi, thân gỗ, khá dễ trồng thích hợp nhất… Read More »